HOME

Webboek brede school en IKC

Er is geen blauwdruk voor een brede school/IKC. De brede school dat bent u. Dat zijn wij! De brede school gaat over samenwerking. Met wie? En hoe intensief, in welke organisatievorm? Dat is aan u en uw collega’s, of organisatie. Met collega’s, uw partnerorganisaties, ouders en de buurt zoekt, benut en versterkt u de samenwerking. Met als doel de ontwikkeling van kinderen te stimuleren, te verbreden en te verrijken. Brede school gaat over leren, ontwikkelen, met de mogelijkheden en vragen van deze tijd. De wereld van de toekomst is wat kinderen ervan maken. Daar draagt u, met uw brede school, aan bij.

Er is inmiddels heel veel kennis en ervaring opgedaan met brede scholen. U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dit webboek is ontwikkeld om uw vragen te beantwoorden, u te informeren over recente ontwikkelingen, te inspireren met mooie voorbeelden, om concrete handvatten te bieden in de vorm van modellen en om u op ideeën te brengen voor uw eigen brede school. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen heeft dit samen met vooral Oberon ontworpen en geschreven. Aan mijn collega’s van het Steunpunt, maar zeker ook aan Joke Kruiter zeg ik veel dank! Het Handboek Brede School uit 2007 was daarbij het vertrekpunt.

Partners van het Steunpunt schreven mee aan onderdelen van dit omvangrijke boek. We zijn er ongeveer een jaar mee aan de slag gegaan, maar eigenlijk is dit boek nooit af. We hopen echter dat het antwoorden geeft op uw vragen, of nieuwe inzichten biedt. Mocht u een vraag hebben waarop in dit webboek geen antwoord beschreven staat, laat ons dat dan weten via bredeschool.nl.

Wikipedia van de brede school. Heeft u suggesties ter aanvulling, ziet u onjuistheden of verouderde passages? Schrijf dan met ons mee, stuurt u ons uw correcties, aanvullingen. We zullen uw bijdrage op relevantie en waarheid beoordelen en vervolgens met uw naam en organisatie invoegen. Samen komen we verder wordt zodoende heel concreet en het bewijst eens te meer: “Wij zijn de brede school“.
Job van Velsen.
Projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Uw reacties kunt u sturen naar webboek@bredeschool.nl

button-ambassadeurs
botton---Brede-school-of-IKC
botton-De-pijlers-van-brede-school-en-IKC
Botton-Educatie
botton-Peuters-en--peuteropvang
botton-Kinderopvang

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>